Kezdőlap

Folberth Ernő,

ág. ev. lelkész, szül. 1842-ben Kolozsvárt; a gymnasiumot 1860-ban végezte; azután Bécsben tanulta a theologiát és 1866. okt. 30-tól a jenai egyetemen tanult. 1871. szept. 1. a beszterczei ág. ev. gymnasium tanára lett és 1886. márcz. 17. óta lelkész Petelén (Birk) Maros-Tordamegyében.

Programmértekezése: Der Unterricht in der ungarischen Sprache an den Lehr-anstalten der evang. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen. (Programm d. Obergymn. A. B. in Bistritz 1881.)

Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen. Bpest, 1890. 126.

Statistisches Jahrbuch. Hermannstadt, 1891. 50. l.