Kezdőlap

Folkusházy Sándor,

esztergom-főegyházmegyei plébános, szül. 1837. okt. 13. Vállajban Szatmármegyében; a gymnasiumot több helyen, részben mint konviktor és 1853-tól mint növendékpap Nagyszombatban végezte. A theologiát a pesti egyetemen hallgatta. 1860. júl. 29. fölszenteltetett; segédlelkész volt Esztergomban, 1864. aug. 17-től Nagyszombatban; plébános 1869. máj. 10-től Alsó-Dombon és 1882. nov. 21. óta Tótmegyeren, hol jelenleg is mint alesperes működik.

A Tokody által szerkesztett Havi Közlönybe több czikket irt.

Munkája: Egyházi ima- és énekeskönyv magyar és tót nyelven. Róm. kath. hivők számára. Nagyszombat, 1886. (Ugyanez csak magyarúl. Nagyszombat, 1886.)

Horváth Ignácz Könyvészete 1886.

Zelliger, Egyházi Irók Csarnoka 131. l.