Kezdőlap

Follinus Emil (kis-csernai),

előbbinek testvérbátyja, szül. 1850. júl. 11. Budapesten; középiskoláit Kolozsvárt és Aradon végezte s a pesti egyetemen jogot hallgatott, mire 1873-ban a m. kir. államvasutak szolgálatába lépett.

Költeményei a Fővárosi Lapokban jelentek meg (1869. sat.)

Fordított operetteket és vígjátékokat, melyek előadatásuk sorrendje szerint a következők: Könnyű lovasság (Arad, 1866.), Kékszakálú herczeg (Arad, 1867.), Ujév éjszaka (Arad, 1868.), Az én albumom (Arad, 1868.), Tulipatan szigete (Arad, 1869.), Zuávok (első magyar operette 3 felv., zenéje Káldy Gyulától, Arad, 1869.), Faust (Debreczen 1870.), A római fuvolás (Arad 1871.) Irt költeményt a Fővárosi Lapokba (1869.), Zágrábi karczolatokat a Pesti Hirlapba (1878. Milán név alatt ); 1879-ben és 1884-ben a Honnak állandó zágrábi levelezője volt; ugyanekkor a zágrábi pénzügyi tisztviselők számára a magyar nyelv elsajátítása végett nyitott tanfolyam tanára volt.

Munkái:

1. A nevető Magyarország. A legujabb adomák egyetemes gyűjteménye. Bpest, 1887. (Gracza Györgygyel együtt.)

2. A szárnyas kerék. Elbeszélések, rajzok, karczolatok a vasuti életből. Bpest, 1892. (Balogh Arthurral együtt.)

Szerkeszti Balogh Arthurral a Vasuti Lapokat 1893. okt. 15-től és a Szárnyas Kerék cz. vasuti almanachot 1894-re Budapesten.

M. Könyvészet 1887. 1892. és Follinus Aurél szives közlése.