Kezdőlap

Folnesics János Lajos,

bécsi mérnökkari tanár, nagyváradi származású; előbb egy női nevelőintézet tulajdonosa Budán, azután a keszthelyi leányiskola tanítója volt; Hermina főherczegnőt, József nádor nejét tanította a magyar nyelvre s irodalomra; végre 1821. májustól a bécsi mérnökkari (ingenieur) akadémiában a földrajz, történelem és latin nyelv tanára volt. Meghalt Bécsben 1823. jan. 29., 43. évében.

Czikkei a Tudományos Gyűjteményben (1817. I. Philologiai s grammatikai gondolatok, Észrevételek a Pestalocismus ellen.)

Munkái:

1. Alvina. Pest, 1807. (Schelling Gusztáv német regénye után. Ism. Kath. Szemle 1890. 528-530. 702. 703. 706. dr. Takáts S.)

2. An meine Schülerinnen, am Schlusse des J. 1814. Ofen.

3. Winke für weibliche Erziehungs-Anstalten meines Vaterlandes. 1. Heft. Ofen, 1815. (Ism. Allg. Literatur Zeitung 1818. IV. 177.)

4. Taschenbüchlein zur Elementar-Uebersicht der Geographie, und Länderkunde im Geiste des Christenthums. Mit Aufgaben zur Weckung Uebung und Bildung des selbstständigen Nachdenkens und Gedanken-Ausdrucks. der Phantasie, des Gedächtnisses, des Gefühls, des Willens, und der übrigen Seelenkräfte im harmonischen Zusammenhange, Zunächst für gebildete Familien und vaterländische Töchterschulen. 1. Bändchen. Mathematische Geographie. Ofen, 1819.

Szerkesztette a Zeitblätter für Freunde wahrer Menschenbildung cz. lapot 1818. júl. 3-tól és ennek folytatását a Sonnenblume. Ein christlich religiöses Zeitblatt für Freunde wahrer Menschenbildung cz. lapot 1819. jan.-decz. 31-ig Budán. Saturnus cz. lapjának tervrajzát közli a Hazai s Külföldi Tudósítások (1807. I. 16. sz. ); a lap azonban nem jelent meg.

Kézirati munkája: A birtokos neveknek kifejezésekről (a m. nemzeti múzeum kézirattárában).

Allgemeine Literatur Zeitung. Halle und Leipzig. 1816. I. 488. l. 1822. 279. sz.

Tudományos Gyűjtemény 1821. IV. 117. 1823. II. 130.

Hazai s Külföldi Tudósítások 1823. I. 12.

M. Kurir 1823. I. 13.

Philisophiai Pályamunkák I. 1835. 113. l.

Figyelő III. 130. l.

Kath. Szemle 1890. 528-530. 702. 703. 706. 711. 715. l.

Petrik Bibliogr.