Kezdőlap

Foltinovits György,

Jézus-társasági áldozópap, magyar származású; a bölcseletet Nagyszombatban hallgatta s 1726-ban a rendbe lépett; azután elvégezte a theologiát és meghalt 1738. máj. 21. Beszterczebányán.

Munkája: Oratio panegyrica de S. Francisco Xaverio. Tyrnaviae, 1734.

Stoeger, Scriptores 83. l.