Kezdőlap

Forgách Károly (ghymesi és gácsi gróf),

cs. és kir. kamarás, tagja a magyar főrendiháznak, gr. F. Károly és br. Walterskirchen Filippina fia, szül. 1825. szept. 4. Mödlingben Bécs mellett; a gymnasiumot Nyitrán, a bölcseletet Bécsben és a jogot Győrött végezte. Mint a ghymesi ág feje haszonélvezője a ghymesi és ghymes-kosztoláni hitbizományi uradalmaknak, ezek rendezésével fiatal kora óta foglalkozott, különösen az erdészettel és ezzel kapcsolatban a vadászattal, melynek létesítésére nagy áldozatokkal a vidéken fővad állományt létesített; ugyancsak a Moufflon-vadat hazánkban teljesen meghonosította. Időközönkint beutazta Olasz-, Franczia-, Angol- és Németország nevezetesebb részeit és fővárosait. 1857-ben az Algir- és Tunishoz tartozó Saharában vadászati kirándulást tett. 1859-ben Portugalliát és Spanyolországot, valamint a maroccói birodalomhoz tartozó Tangert és vidékét látogatta. 1869-ben Konstantinápolyba s onnét Egyiptomba a Niluson Assuánig utazott. A közpályán nem működött, de 1891-ben megválasztották a nyitramegyei vöröskereszt egylet elnökévé.

Czikkei a Magyarhoni Természetbarátban (Nyitra, 1858. Utazási vázlatok Saharából), a Vadász és Versenylapban (1860. Vázlatok saharai vadászéletemből, 1871. Vaddisznók két különös vaczka), a Hazai s külföldi Vadászrajzokban (szerk. Bérczy Károly, Pest, 1863. Vázlatok saharai vadászéletemből), a Koszorúban (1863. Afrikai uti naplójából), az Ornithologisches Jahrbuchban (I. 1890. 18-jährige Beobachtungen über die Ankunft einiger Zugvögel im Frühjahre auf der Herrschaft Ghymes in Ungarn.)

M. Nemzetségi Zsebkönyv I. 114. l.

Sturm, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1892. 92. l.