Kezdőlap

Forgách László (ghymesi és gácsi báró),

bölcseleti doktor lett Bécsben, midőn a következő munkáját adta ki:

Theses onomasticae de sensibus. Viennae, 1624. (Ez valószinűleg F. László és Révay Zsófia fia, ki a Nyitra vizébe fúlt.)

Philosophiai Pályamunkák I. 1835. 63. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai IV.