Kezdőlap

Forgách Miklósné, Bossányi Eszter,

előbbinek özvegye.

Magyar levele Rákóczy György Erdély fejedelméhez, Pozsony, 1649. márcz. 7.

Történeti Lapok, Kolozsvár II. 1875. 10. sz.