Kezdőlap

Foriss Antal.

Esztergom-főegyházmegyei plébános, néveri barsmegyei nemes származású; a theologiát 1763-67-ben Nagyszombatban végezte. 1768. aug. 5. káplán lett Bozókon, 1770. jan. 8. Gajáron, 1772. jún. 27. plébános Detrekő-Szent-Péteren, 1776. okt. 23. Nádason, hol 1798. máj. 28. meghalt.

Kézirati munkája: Substratum Sacrae Sermocinationis, ívrét 3 kötet (a nádasi plébánia könyvtárában).

Necrol. Strigon. 70. l.

Zelliger, Egyházi Irók Csarnoka 134. l.