Kezdőlap

Forni Károly,

Esztergom-főegyházmegyei pap, szül. 1728. júl. 31. Gráczban (Stájerország); bölcseleti tanulmányait elvégezvén, 19 éves korában a Jézus-társaságba lépett; elvégezvén theologiai tanulmányait is, egy évig a bécsi Theresianumban tanított. Miután letette a szokásos négyes fogadalmat, mint hitszónok Linczben, Gráczban, Laibachban, Bécs-Ujhelyben és Komáromban működött. A rend feloszlatása (1773.) után esztergom-főegyházmegyei pap lett. Meghalt 1801. máj. 19. Komáromban.

Munkája: Trauerrede... Grácz, 1765. (Gyászbeszéd, melyet I. Ferencznek a gráczi collegium által 1765-ben rendezett gyászisteni tisztelete alkalmával mondott.)

Stoeger, Scriptores 84.

Necr. Strigon. 74. l.