Kezdőlap

Forster János,

primatiális jószágkormányzó, szül. 1810-ben Misérden Pozsonymegyében, nemesi családból, melynek több tagja mint gazdatiszt működött; a gymnasiumot, bölcseletet és jogi tudományokat Pozsonyban végezte. 1831-ben Kopácsy veszprémi püspök kinevezte gazdasági irnokává, s az 1832-36. pozsonyi országgyűlésen a püspök mellett ő is jelen volt. Kopácsy esztergomi primássá kineveztetvén, követte őt és ennek halálával, 1849-ben elvállalta a főkáptalani, majd az esztergomi s pesti papnevelő-intézeti jószágok igazgatását; Scitovszky kivánságára pedig 1855-ben visszatért a primatia szolgálatába s mint teljhatalmú kormányzó elvállalta az esztergomi érseki jogok és javak igazgatását is. Hosszú ideig volt az esztergommegyei gazdasági egyesület elnöke s a gazdasági előadói intézmény életbeléptetésével a minister kivánatára közgazdasági előadó is. Meghalt 1891. nov. 12. Esztergomban.

Munkái:

1. A primási uradalmi gazdatisztek számára a gazdaságok vitelére vonatkozó utasítás. Esztergom, 1861.

2. Marhatenyésztésünk hanyatlásának okai és javaslatok annak emelésére. Esztergom, 1880.

3. Az esztergommegyei gazdasági egylet fölterjesztése a földmivelési m. kir. ministerhez, egy Magyarországban a külföld számára tenni szándékolt nagyobb lóvásárlás ügyében. Esztergom, 1881.

Fiának Forster Gyulának szives közlése.