Kezdőlap

Fosztó István (uzoni),

unitárius pap és körjegyző előbb Toroczkó-Szent-Györgyön, 1774-től Bágyonban Aranyos-Székben, hol 1778. meghalt.

Kézirati munkája: Historia Ecclesiastica Transilvano-Unitaria. (Ezt a munkát 1767-ben Kénosi Tőzsér János bágyoni pap kezdte irni, a ki azonban az I. kötet megirásakor meghalt, mire 1772-ben utóda F. folytatta, bővítve s részben megigazítva a többi könyveket is. Ennek művét Kozma Mihály szent-gericzei pap és esperes 1798-ig folytatta, mikor meghalt, mire fia Kozma János, 1800-tól 1817-ig csókfalvi pap, a a 6. kötet végeig irta meg; ez meghalt 1840-ben. Ettől fogva nincs a kéziratnak folytatása. Mind a hat kötet megvan a székely-keresztúri unitárius középiskola könyvtárában.)

Benkő, Transilvania II. 532. l.

Századok 1892. 300. l. (Jakab Elek.)