Kezdőlap

Földes Árpád,

jogidoktor, ügyvéd és hirlapiró, szül. 1866. decz. 2. Liptó-Szent-Miklóson, hol atyja, kit azelőtt Feldmann Adolfnak hivtak, jómódú bérlő volt. Néhány hónappal születése után szülei Budapestre költöztek és F. itt a kir. kath. főgymnasiumban végezte az alsó négy osztályt, az ev. reformátusoknál pedig a felső osztályokat; a jogot az egyetemen hallgatta s 1892-ben ügyvédi oklevelet nyert.

Miután előbb több vidéki lapnak, így a Kőszegnek és Kecskemétnek tudósításokat küldött a fővárosból, a Hircsarnok cz. kőnyomatú hirlapnál dolgozott; innét a Neues politisches Volksblatt szerkesztőségébe kerűlt, hol hét évig volt alkalmazva. 1892 óta csak mint külmunkatárs folytatja hirlapirói működését. Irt a napi teendőkön kivűl, fővárosi életképeket, tárczákat, törvényszéki karczolatokat és jogi szakczikkeket. Néhány gyermekszinművét is előadták a fővárosi vigadóban levő gyermekszinházban, ilyenek: A sárkányölő, Rübezahl, A boszorkányvár, A bűvös lámpa s a bagdádi szabó.

M. Szalon XVII. 1892. arczk. és önéletrajzi adatok.