Kezdőlap

Földesi János,

bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozó-pap; 1719-ben Nagyszombatban I. éves novititus volt és azóta több helyen, u. m. Egerben (1751-53.), Budán (1755.), Kolozsvárt (1755-57.), Kassán (1758-59.), ismét Egerben (1760.), Lőcsén (1761.), Szepesváralján (1762.), Nagyszombatban (1763-1768.) végre a rend föloszlatásaig (1773.) Lőcsén működött, mint hitszónok, a növendékek főnöke s könyvtárnok.

Munkái:

1. Affectus musarum Cassoviensium occasione Martis Europam venantis fusi... anno 1736. Cassoviae. (Stoeger br. Splényi József jezsuitának tulajdonítja.)

2. Continuatio Cosmographiae philosophicae descriptionis mundi. Cassoviae, 1737.

Catalogus Societatis Jesu 1719-20. 1751-72.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jesus. Bibliographie III. 822.