Kezdőlap

Földy Géza,

hirlapiró, dr. F. János kir. tanácsos, jogakadémiai tanár és Lépesy Ilona fia, szül. 1846. nov. 17. Nagyváradon; tanulmányait Iglón kezdte s atyjának vezetése alatt otthon folytatta.

Hirlapirói működését a 60-as évek derekán a Török János által szerkesztett Pesti Hirnöknél kezdte meg, majd a Pálffy Albert Esti Lapjánál folytatta; azután a Rákosi Jenő Reformjának volt közgazdasági rovatvezetője (1869. decz. 15-től a lap megszüntéig 1875. jún. 16-ig); ez időközben maga is szerkesztette a Heti Krónika és politikai hetilapot (1872. jan. 3-tól febr. 28-ig); főmunkatársa volt az Ágai Adolf Magyarország és Nagyvilág-jának. Toldy Istvánnal együtt szerkesztette a Nemzeti Hirlapot (1874. decz. 24-től 1879. jún. 30-ig). 1879-től 1892 végeig a Fővárosi Lapoknak volt főmunkatársa; 1893 elejétől pedig a Budapesti Közlöny hivatalos lap szerkesztő-helyettese. A különböző lapokba számos életrajzot, tárczát, vezér- és szakczikket irt. Mivelője az ifjusági irodalomnak is, igy a Kis Lapnak megalapitása (1871. ápr. 1.) óta dolgozótársa. A Pesti naplóba (1868. esti kiadás 13. és köv. sz. Olmücz és Josefstadt, egy fogoly naplója nyomán. 1872. 158. 159. sz. Munkások nemzetközi szövetsége sat.) czikkeket irt.

Munkái:

1. Buda halála. Irta Arany János. Pest, 1864. Kritika. (Különnyomat a Pesti Hirnökből, névtelenűl.)

2. Lothair. Regény. Disraely B. (lord Beaconsfield) után az angol eredetiből ford. Pest, 1871. Két kötet. (2. kiadás. Bpest, 1878.)

Névtelenűl több ifjusági kötetet irt 1887-től 1892-ig.

Szerkesztette az Athenaeum Nagy képes Naptárát 1894-re.

Petrik Könyvészete.

M. Könyvészet 1878. és önéletrajzi adatok.