Kezdőlap

Földvári Ambrus,

ev. ref. pap Tolnán a XVII. század kezdetén, Toldy szerint eposz-költő volt.

Bod Péter szerint lefordította magyarra Ursinus Zakariás Kátekizáczóját, Bukanus Theologiáját, Aretius Theologicum examenjét, de hogy világ elé bocsátotta volna, annak semmi jelét nem látta.

Bod, M. Athenas 89. l.

Uj M. Museum I. 1850-51. 336. l.