Kezdőlap

Földváry Ferencz (földvári és bernáthfalvi),

királyi táblai biró, F. György és szandai Sréter Janka fia, szül. 1790. okt. 6. Szűcsiben Hevesmegyében; 1815-ben Hevesmegye alispánja, 1825-26-ban országgyűlési követe s később kir. táblai ülnök volt.

Költeményei vannak a Szépliteraturai Ajándékban (1826.) és a Regélőben (1833-34.). Következő szinműveket fordította első előadatásuk sorrende szerint a nemzeti szinházban Pesten: Nagyravágyó nő, szinjáték 5 felv. olaszból (1839. máj. 24.), Olga, a moszkvai árva, szomorujáték 5 felv. Barbieri után francziából (1841. ápr. 12.), Don Alvaro, szomorújáték 5 felv., Don Angel de Sauvedra Duqué de Rivas után spanyolból (1842. ápr. 16.). Benkő (M. Szinvilág) szerint még a Különös történet cz. fordította.

Arczképe rézmetszetben 1827-ben jelent meg.

Honművész, 1839. 43. sz.

Regélő Pesti Divatlap 1842. 30. sz.

Pesti Hirlap 1842. 206. sz.

Thewrewk József, Magyarok születésnapjai 99. l. és egykorú szinlapok.