Kezdőlap

Földváry Gábor (földvári és bernáthfalvi),

cs. kir. tanácsos, F. Mihály és Szemere Erzsébet fia, szül. 1787. máj. 11. Domonyban Pestmegyében, 1832-től 1836-ig Pestmegye alispánja, utóbb főispáni helyettese. A pesti nemzeti szinház létrejötte körül kiváló és sikeres tevékenységet fejtett ki; az ő alkotása a budapesti vakok intézete is. Az első hazai takarékpénztár létesítésében Fáy Andrásnak buzgó munkatársa volt; 1843-46-ig Csongrádmegye főispánja; 1847-ben Pestmegye administrátora. 1848-ban tassi jószágára vonult, hol 1854. máj. 6. meghalt.

Czikkei: Urbéri viszonyok (M. Hirlap 1850. 117. sz.), Pest-Soltmegyéből (Budapesti Hirlap 1853. 174. sz.)

Munkája: Beszéde Csongrádm. főispáni széke elfoglalásakor 1843. tavaszhó 10. Szeged, 1843. (Öröm innepi beszédek cz.)

Arczképe, rézmetszet Perlaszkától 1837-ben. (Másolata a Vasárnapi Ujságban 1886.)

Uj M. Muzeum 1854. I. 592. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 229. 230. l.

Vasárnapi Ujság 1886. 7. sz. arczk. és névaláirása.

Bayer József, Nemzeti Játékszin Története II. és gyászjelentés.