Kezdőlap

Fördős László,

ev. ref. segédlelkész Kecskeméten, előbbinek fia.

Munkája: Az elemi iskola első osztályának vallástananyaga. Kecskemét, 1890.

Horváth Ignácz Könyvészete.