Kezdőlap

Fraenkel Sándor,

jogi doktor és ügyvéd, szül. 1848. nov. 14. Esztergomban; a gymnasiumot ugyanott, jogi tanulmányait a pesti egyetemen és Bécsben végezte; 1875 óta önálló ügyvéd és 1878 óta egyszersmind kir. törvényszéki hites német tolmács Budapesten.

Czikkeket irt 1867 óta az 1848. cz. politikai lapban többnyire névtelenül, a M. Ügyvédi Közlönybe (1883. Bélyeg és illeték, Böngészetek a bélyegtörvényekből, Pénzügyi közigazgatási biróság stb.), a Jogtudományi Közlönybe (1886-93. A pénzügyi közigazgatási biróság működése 1885-90-ig, 1889. Közös jogalap-jogközösség, illetékjogi tanulmány stb.), a Jogi Szemlében (1889. A pénzügyi közigazgatás reformjáról), az Ügyvédek Lapjában több czikk stb.)

Önéletrajzi adatok.