Kezdőlap

Frank András,

az erdélyi országgyűlésen jelen volt Szeben városi polgár és iró diák.

Országgyűlési tudósításai és naplójegyzetei 1657-1661. az általa irt Frank-codexben megvannak a szász nemzeti egyetem nagyszebeni levéltárában; ennek másolata pedig a kalocsai könyvtárban. A kettőt egybevetve, Szilágyi Sándor bő kivonatát közölte a Történelmi Tárban (1888. 35-63. l.) Ezen gyűjtemény, F. német és latin naplójegyzetein kivül, hét jelentést foglal magában, melyek közül hármat (1657. okt. 25., 1659. máj. 24. és szept. 24.) Frank irt, a többi négyet mástól vette.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 337. l. (Csak a codex czimét ismerte mások után.)