Kezdőlap

Franzen Alajos,

gymnasiumi tanár, szül. 1848-ban Szakolczán; 1869-től a trencséni gymnasium helyettes tanára volt; 1873. márcz. 11. óta mint rend. tanár a szakolczai kir. kath. algymnasiumban tanítja a földrajzot és történelmet.

Programmértekezése: Szakolcza város multjára vonatkozó levéltári adatok (Szakolczai algymn. Értesítője 1881.)

Wutz Névkönyve 129. l.

Szakolczai algymnasium Értesítője 1873.

Rajner Névkönyve 1893. 115. l.