Kezdőlap

Franzenau József,

cs. kir. bányatanácsos, Ferencz-József-rend lovagja, szül. 1802. márcz. 4. Nagyágon Hunyadmegyében, hol atyja F. Felix bányaigazgató s a polgári nagy arany-érdemrend tulajdonosa volt; a gymnasiumot Temesvárt végezte; 1818-20-ban a bánáti kamarai erdőségeknél erdészet-mérnöki gyakornok volt; 1820-ban Selmeczbányára az erdészeti- s bányászati akadémiába ment, hol 1825-ben végezte szaktanulmányait; azután a nagy-szebeni cs. kir. kincstári hivatalnál alkalmazták mint valóságos bányagyakornokot. Később Nagyágra helyeztetett át, hol a Ferencz-tárna s Csertésen a Leopold-akna bizatott reá. 1830-ban az erdélyi bányaviszonyok megvizsgálására kiküldött Grimm J. mellé rendeltetett. 1839-ben helyettes- és 1844-ben valóságos bányanagynak neveztetett ki Nagyágon. Több akna és tárna megnyitása, művelése s azok leirása körül szerzett érdemeket: igy a füzesi Barbara-tárna történetét irta le 1847-ben. A nagyági előkészítő bányaiskolának (mely 1834. szept. 6. alapíttatott) igazgatója volt. Az 1848-49. harczi villongások közt, F. eszélyének köszönhető, hogy Nagyágról elfordította a háború súlyos következményeit; ezen érdemeit az osztrák kormány a Ferencz-József rend lovagkeresztjével jutalmazta meg, később bányatanácsossá s a kolozsvári bánya- s erdészeti cs. kir. kincstári igazgatóságnál előadóvá neveztetett ki. Tagja volt a bécsi zoologiai- s botanikai társaságnak, valamint a hazai többi természettudományi társulatoknak is. Meghalt 1862. febr. 14. Kolozsváron.

A természettudományok terén különös előszeretettel foglalkozott a lepketannal (Lepidopterologia); az általa gyűjtött 2300 lepke-példányt a kolozsvári erdélyi múzeum vette meg 1200 frtért.

Czikkei a Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereines für Naturwissenschaften cz. szebeni folyóiratban (I. 1850. Verzeichniss der bis jetzt in Siebenbürgen aufgefundenen Lepidopteren, III. 1852. Lepidopterologische Mittheilung, VII. 1856. Beitrag zur Leidopteren-Fauna Siebenbügens, X. 1859. Lepidopterologische Beiträge.)

Verhandlungen und Mittheilungen des Sibebenb. Vereines für Naturwiss. Hermannstadt, XIII. 1862. 21. l.

Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyvei IV. 1867. (Herman Ottó.)

Kolozsvári Közlöny 1867. 18. sz. (Pávai Elek.)