Kezdőlap

Frätschkes Sámuel,

ág. ev. lelkész, F. János iparos fia, szül. 1802. okt. 23. Brassóban; a gymnasiumot szülővárosában járta s a pozsonyi ág. ev. líceumban végezte tanulását; 1829. okt. 10. segédtanár lett Brassóban, 1834. aug. 14. lector; 1836-tól 1856. ápr. 3-ig pedig rektor volt, midőn lelkésznek neveztetett ki a brassói külvárosi leányegyházhoz, mely 1862-ben önálló plébánia-községgé emeltetett. Meghalt 1877. aug. 27. Brassóban.

Munkája: Wohlgemeinte Rathschläge zu einer vortheilhaften Führung der Landwirthschaft. Zu Nutz und Frommen der den Landbau auf der Kronstädter Gemarkung Treibenden, Kronstadt, 1863.

Szerkesztette a brassói ág. ev. gymnasium Értesítőit 1852-55-ben.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 334. l. és gyászjelentés.