Kezdőlap

Frei Gyula,

jogi doktor.

Munkája: Az adókezelési rendszer reformja. Bpest, 1880. (Különlenyomat a Pesti Naplóból.)

M. Könyvészet 1880.