Kezdőlap

Fried Cyprián,

ág. ev. lelkész; miután Olmüczből elűzetett, 1570-90-ben a murányi cs. kir. várőrség prédikátora, a gömöri s kis-honti egyházkerület seniora volt.

A Leges et Articuli Fraternitatis Muraniensis czikkelyeit őr irta. Nevét Friedt-nek és Fridtnek is irták.

Bartholomaeides, Comitatus Gömöriensis Notitia 417. l.

Fabó, Monumenta II. 131. IV. 117. l.