Kezdőlap

Friedlieber Ignácz,

rabbi, F. Albert fia, szül. 1847-ben Sátoralja-Ujhelyben Zemplénmegyében; középiskolai tanulmányait Eperjesen végezte 1865-ben, azután a rabbi képzést Boroszlóban, Prágában és Bécsben nyerte; néhány évig német könyvkereskedő volt Czernowitzban Bukovinában; 1884-től 1887-ig hitszónok az izraelita haladó-hitközségnél Ungvárt; azóta rabbi Szolnokon.

Czikkei a Philippsohn, Allg. Zeitung des Judenthumsban (1868. Das Jenseits nach jüd. Auffassung, aus dem Ungarischen), az Izraelita Közlönyben (1870. Nemzetiség és kosmopolitismus, előadás tartatott a s.-a.-ujhelyi művelődési kör alakulási ünnepélyén), az Egyenlőségben (1885. Kol Nidre, töredék egy Ungvárt tartott szónoklatból, 1886. Feltámadunk! Peszach-ünnepi szónoklat, 1889. Sir-hasírim nem a biblia-kritika szerint), a szolnoki izraelita iskola Értesítőjében (1889. Az első confirmatio a szolnoki izr. községben), a Spitz Gyula, Jüd. Bibliothekjében (5. füzet, 1889. Die Sephira und das Mittelalter); német előszó s levél Rosner J. L. Mamlechet Kohanim cz. munkájához, Bécs, 1868. Azonkivül számos czikk magyar, német és zsidó folyóiratokban.

Munkái:

1. Worte des Friedens gerichtet an das ung. Israel, Prag, 1868. (zsidóúl is.)

2. Dr. Jellinek Ad. nehány korszerű szónoklata ford. Ezt megelőzi: Die Grundpfeiler des Weltalls oder die Prämissen unserer Existenz, homilet. Betrachtung. Pest, 1869.

3. Photographien aus dem ung. isr. Congresse. Wien, 1869. (Dr. Fried Liebig álnév alatt.)

4. Der moderne Tempel eine Säule des Judenthums. Festschrift zur Einweihung des Tempels in Czernowitz. Czernowitz, 1877.

5. Des Volkes Liebe der Kronen schönste, homil Festschrift anlässlich der Vermählung Sr. k. k. Hoheit des durchlauchtigsten Kronprinzen Rudolf am 10. May 1881. Czernowitz.

6. Seelenfeier, zum Gebrauche im Tempel zu Czernowitz. Czernowitz, év n.

7. Két ünnepi szónoklat, tartotta az ungvári haladó hitközség templomában 1885.

8. Peszah és Schewnot (husvét és pünköst) ünnepeken. Ungvár.

9. Die Symbole des Sukkothfestes und die isr. Allianz. Predigt, gehalten am Schemini-Azereth 5647. Ungvár, 1886.

10. Két harczias szónoklat. Szolnok, 1888.

11. Mózes halála és a Chewra Kadischa, hitszónoklat. Bpest, 1888.

12. Leo da Modena és viszonya a Talmudhoz és a Kaballához. Bpest, 1890. (Doktori értekezés).

Lippe, Bibliographisches Lexikon. Wien, 1881. 117. 1887. 65. l. és önéletrajzi adatok.