Kezdőlap

Frnda Mátyás,

sajó-gömöri ág. ev. prédikátor.

Munkája: Megkettőztetett bánatnak idején Istenben való megnyugovás, avagy oly halotti elmélkedés, melyet néhai... Nagy Sárossy Sárossy Borbálya aszonynak néhai... Dráskóczy Sámuel úr élete párjának úgy nem külömben kedves menyének néhai... Legéndi Radványi Joanna asszonynak... Dráskóczy János úr élete szerelmes párjának meghidegedett tetemeik felett, utolsó tisztességeknek megadattatásakor... elmondott 1793. febr. 11. Kassa.

Kis János superintendens Emlékezései I. 81. l.

Petrik Bibliogr.