Kezdőlap

Fromm Antal,

ügyvéd, F. Pál orvosdoktor unokaöcscse, szül. a 40-es években Veszprémben; jelenleg gazdatiszt Gyömrőn Pestmegyében.

Gazdasági czikkeket irt a Gazdasági Lapokba (1867. 1872), az Erdészeti és Gazdasági Lapokba (1867), a Borászati Füzetekbe (1870-73.), az Erdélyi Gazdába (1872), a Kertész Gazdába (1872-73). M. Gazdába (1873) és a Borászati Lapokba (1874-től).

Szinnyei Repertoriuma. Természettud.