Kezdőlap

Fromhold Arthur,

számtanácsos, szül. 1841. ápril 17. Bélán Szepesmegyében. Mint másodéves jogász, Garibaldinak Marsalánál való partraszállása után, Olaszországba ment, hol Aspremonteig mint a magyar legio harczosa szolgált. 1863-ban visszatért hazájába; részt vett az Almássy- és a Crouy-féle összeesküvésben; máj. 15. elfogták Debreczenben, vizsgálati fogságban a Károly kaszárnyában, várfogságban 1866-ig Josefstadtban és a porosz háború kitörése után az aradi várban volt. 1867-ben kegyelmet nyert és államszolgálatba lépett. 1880 óta számtanácsos a m. kir. kereskedelmi miniszteriumban.

Czikkei az aradi Alföldben (1867. jan. Gondolatok a kibékülés előestéjén, Bay Arthur névvel, hol többi czikke is van), a Pesti Naplóban (1869. 58., 59., 62., 65. sz. Közlekedési eszközeink), Kerkapoly pénzügyi rendszere ellen küzdött a M. Politikában (F), a P. Lloydban (A) jegy alatt, a Reformban név és jegy nélkül; irt a Halász Imre szerk. alatti Nemzetgazdasági Szemlébe Forray Arthur névvel, továbbá a Közérdekbe, Kelet Népébe a Magyarországba, a Pesti Hirlapba (Csukássy szerk. alatt) és a Budapesti Hirlapba, az első években.

Önéletrajzi adatok.