Kezdőlap

Fronius Frigyes,

ág. ev. gymnasiumi tanár 1867-től Szász-Sebesen; 1874 végén lemondott tanári állásáról és azóta mezei gazdálkodással foglalkozik.

Programmértekezése: Ueber den geschichtsunterricht auf Gymnasien und die Zweckmässigkeit der Verbindung der Geographie und Geschichte beim Unterricht. (Szász-sebesi ág. ev. gymnasium Értesitője 1871.)

Baumann Ferdinand szászsebesi ág. ev. gymnasiumi rektor szives közlése.