Kezdőlap

Frühwirth Lajos,

tanitó, szül. 1851. márcz. 28. Kőszegen Vasmegyében, hol az algymnasiumot is végezte; Sopronban pedig Pálffy József alatt a képzőintézetet; 1885. óta a pozsonyi ág. ev. lyceumban énektanító.

Czikkei a Néptanítók Lapjában (1871. Tudósítás a pozsonyi ev. polgári iskoláról) és a Trstyénszky Ferencz Egyház és Iskola cz. lapjában. (Az egyházi ének).

Munkája: Erklärungen zu Luthers kleinem Katechismus. Pressburg, 1884.

Horváth Ignácz Könyvészete 1884.

Wutz Névkönyve s Orbók Mór szives közlése.