Kezdőlap

Fuchs Tivadar,

a bécsi cs. és kir. udvari természetrajzi múzeum osztályigazgatója, F. Albert tanár fia, szül. 1843-ban Eperjesen; a gymnasiumot Pozsonyban végezte. Bécsben az orvosi pályára készült, azonban Grailich és Suess biztatására 1863-ban a bécsi cs. és kir. Hof-Mineralienkabinetbe lépett; később a cs. és kir. természetrajzi Hofmuzeum geologiai s palaeontologiai osztályának igazgatója s nem sokára a bécsi akadémiának is tagja lett.

Czikkei többnyire a bécsi akadémia kiadványaiban jelentek meg és a Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt köteteiben (1868. Die Tertiärbildung von Goys und Breitenbrunn am Neusiedler-See, 1870. Die Fauna der Congerienschichten von Tihany und Kúp in Ungarn sat.), a Budapesti Szemlében (1879. A régi germánok mint államalapítók), a Természetrajzi Füzetekben (1881. A természethistoriai rendszer és a Darvinizmus).

Öcscsének Fuchs Károlynak szives közlése.