Kezdőlap

Funk András,

ág. ev. lelkész, nagyszebeni származású; 1747-től a jenai egyetemen tanult; azután prédikátor volt Nagyszebenben. 1764. jun. 17-től Neppendorfban, 1778. jul. 1. óta berethalmi lelkész és superintendens. Meghalt 1791. decz. 23. 65 éves korában.

Munkája: Rede über Römer 11 bei der zu Birthelm im Jahr 1789. den 12. Oktober an dem Wohledlen und Wohlgelahrten Herrn Martin Kuhn, vormaligen ansehnlichen jüdischen Rabbiner, vollzogenen öffentlichen Tauf-Faierlichkeit, gehalten und auf besondere Veranlassung gegeben. Hermannstadt.

Kéziratban: Maria Theresia die Grosse, dies- und jenseit des Grabes Trauerrede, gehalten am 7. Januar 1781. (a báró Bruckenthal Sámuel-féle könyvtárban). Az erdélyi ág. ev. liturgia javitásán is dolgozott, melynek bevégzését azonban nem élte meg.

Siebenb. Quartalschrift II. 1791. 35. 313. l.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 389. l.