Kezdőlap

Funták Cosmas,

bolgár provincziabeli szent Ferencz rendi szerzetes, vingai káplán és egyházi szónok.

Munkái:

1. Onomasticon adm. rev. patri Gabrieli Gyurma, provinciae Bulgariae et Valachiae ministro Provinciali, oblatum a patribus Vingensibus die 24. Martii 1834. Temesvarini.

2. Kljucs nebeski. Arad, 1834. (Mennyi kulcs, azaz: Isten előtt kedves énekek és imádságok, bolgár nyelven.)

Toldy Bibliographiája. (Tud. Tár VII. 1835. 210. l.)

Petrik Bibl.