Kezdőlap

Fülep György.

Munkája: A zsidók emancipátiója Magyarhonban nem czélszerű. Pest, 1848.

Petrik Bibliogr.