Kezdőlap

Fülepp József,

bányatudós, a m. tudom. akadémia lev. tagja; az oraviczai bányásztársaság képviselője, Krassómegye táblabirája. A bányászati irodalom körűli érdemeiért 1835. szept. 14. a m. tud. akadémia levelező tagjai sorába választotta. A bányászati műszavak gyűjtésében nagy szorgalmat fejtett ki s a m. t. akadémia természetiek tárát is gyarapította. Meghalt 1847. jul. 17. Oraviczán 57. évében.

Kézirati munkája: Bányászati műszógyűjtemény a m. tud. akadémia levéltárában van.

M. Tud. Társ. Évkönyvei III. 1. oszt. 30. VIII. l. oszt. 98.

M. Tud. Társ. Névkönyve 1848. 91.

Ifjabbkori Ismeretek Tára III. 529. l.