Kezdőlap

Fülöp Ferencz,

sebész, boncztani tanszéki segéd volt, a kolozsvári orvossebészi tanintézetnél.

Czikkei az Orvosi Hetilapban (1866. A szívbeli idegközpontokról.)

Maizner János, A kolozsvári orvos-sebészi tanintézet történeti vázlata. Kolozsvár, 1890. 66. l.