Kezdőlap

Fülöp József,

ev. ref. tanító Pápa-Kovácsiban (Veszprémm.)

Czikkei a Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1888. Egy vallási vita a XVII. században), a Pápai Ifjusági Lapban (1888. Czeglédi István és egy vitázó műve), a Dunántúli Prot. Közlönyben (1889. Alvincyről és Pázmányról, 1891. költemény.)