Kezdőlap

Fürdök István,

m. kir. honvédőrnagy, 1873. máj. 1-től honvédszázados és a Ludovica-Akadémia tanára volt; 1888. november 1. lett őrnagy és a nagyváradi zászlóalj parancsnoka.

Czikkei a Ludovica Akadémia közlönyében (I. 1874. Elméletek a harczászati támadás és védelem felett.)

Munkái:

1. Segédtiszti szolgálat és útmutatás a kiegészítési és nyilvántartási teendőkben a pótcsapatparancsnokok számára. Bpest, 1875. két kötet. (1873-74-ben a Ludovica Akadémián tartott előadásai.)

2. Tereptan és tereprajztan. Tekintettel a terepnek katonai czélokra való leirására. Bpest, 1876. (Honvédkönyvtár VII.)

Petrik Könyvészete.

M. Könyvészet 1876.

Honvédség Névkönyve. 1878. 1888.