Kezdőlap

Füredy László,

a pesti vakok intézetének világtalan tanítója, szül. 1794. nov. 13. Péteriben (Pestm.), hol atyja ág. ev. lelkész volt, ki fiát korán fogta a tanulásra s a zenére, melyre hajlamot mutatott; 9 éves korában a cseléd gondatlanságból arczát forró luggal leöntötte s ennek következtében szeme világát elvesztette; még néhány évig keveset látott ugyan s ekkor a zongorán és orgonán gyakorolta magát; de atyja halála után végkép megvakúlt, mire 18 éves korában anyjával Pestre költözött. A zenében annyira haladt már, hogy magyar és német zenedarabokat irt és másokat is tanitott a zenére; a zongorán és orgonán kívül guitáron, hárfán és hegedűn is egyforma ügyességgel játszott. A sakkjátékot tökéletes megvakulása után tanulta meg és oly jól játszta, hogy ezen játékban ritkán sikerült őt legyőzni. E mellett a magyar és német tánczhoz is értett. Jól beszélt latinúl, németűl, magyarúl, tótúl és elég olvashatóan tudott írni. 1818-ban a pozsonyi ág. ev. lyceumba ment, hol Stanislaides Dániel tanár az alumneumban ingyen szállással látta el; a bölcseletet hallgatta, és Klein zongoratanár a General-Bass-ra oktatta. Később a pesti vakok intézetében tanárnak alkalmazták; tanította a magyar stílt, fej- és jegyszámítást, a történetet és zene theoriáját, zongorát és hárfát. Meghalt 1850-ben Pesten, minthogy ezen évben özvegye nyugdíjért folyamodott és F. 1849-ben még élt.

Munkái:

1. Beszéd, mely egy vakok nevelő intézetjének Magyarországban való felállítása végett az első nevendékek vizsgálatja alkalmatosságával a vármegyeház nagyobb palotájában tartatott Posonyban, 1826. ápr. 23. Posony.

2. Beszéd, mely a cs. és kir. főherczeg József magyarország nádorispánja... úgy mint a vakok intézete alapítója és pártfogója képe felállításának alkalmával az intézet épületében 1885. máj. 29. Doleschalek Antal az intézet igazgatója által tartatott és rövid historiája az intézetnek, mely ugyan ezen alkalommal F. L. által előadatott. Pest, 1835.

3. Empfindungen der Zöglinge des Pesther Blinden Instituts, bei Gelegenheit der Aufstellung des Bildnisses des Erzherzogs Joseph, am. 29. März 1835. In Musik gesetzt von L. v. F. Pest.

Minthogy Dolezsalek Antal, az intézet igazgatója, magyarúl nem tudott, annak beszédeit és egyéb munkáit is részben F. fordította magyarra.

Gemeinnützige Blätter 1818. 71. 72. sz.

Doležalek, Nachricht von der Verfassung des Blinden-Instituts in Pest. Pest, 1836. 22. l.

Petrik Bibliogr.