Kezdőlap

Füster Ferencz,

tiszttartó Válon Fehérmegyében.

Kézirati munkája: Beszéd, melyet mondott Vál mezővárosban 1822. eszt. a templom épitésekor a maga lakásánál, midőn a népet csüggedni tapasztalta (4-rét, 8 lap. a m. n. múzeum kézirattárában.)