Kezdőlap

Füzesséry Gábor (tövisi és füzesséri),

Beregmegye második alispánja volt 1832-ben és két izben országgyűlési követe; meghalt 1851. nov. 9. kis-bégányi jószágán (Beregm.) 62. évében.

Munkája: Beszéd... Debreczen. 1832. (Beszédek, melyek m. vajai és luskodi gróf Vay Ábrahám úr, t. ns. Beregh vármegye főispáni hivatala helytartója által Beregszász városában, az e. f. 1832. esztendei máj. 22. végrehajtott tisztválasztás alkalmatosságával mondattak. Rendbe szedte Komlósy Károly).

Petrik Bibliogr. I. 270. és gyászjelentés.