Kezdőlap

Gallik Géza,

gyógyszerész, előbbinek fia, szül. 1848. jún. 24. Kassán, középiskoláit ugyanott és Eperjesen végezte; azután Rimaszombatban a gyógyszerészi pályára lépett. Egyetemi kiképeztetését 1869-ben Bécsben, majd Bonnban és Berlinben nyerte s egyúttal a gyógyszertárakban és vegyészi laboratoriumokban működött. 1873-ban Sátoralja-Ujhelyben gyógyszertár-tulajdonos lett; később phyloxerabiztos és népbanki főkönyvelő. 1882-ben Kassára tette át lakását, hol egy gyógyszertárnak tulajdonosa, a kassai kereskedelmi s iparkamara vegyésze, több bel- és külföldi tudományos és jótékony egyesület tagja.

Czikkei a Gyógyszerészi Hetilapban (1873. Az Erucin és Aesculin hatásáról a hányszékelésnél, 1876. Az Erucasav készítéséről és a choleránáli alkalmazásáról, 1877. Egy új képletnek górcsői vegyvizsgálatáról, 1878. Ivóvizekről, 1879. Húsról, Szeszesitalok vegyi vizsgálatáról, 1884. Rendőri hulla vegyvizsgálat, 1886. A csokoládé vizsgálata, 1892. A húskivonatról és vizsgálatáról, 1893. A cholera-kommabacillus vizsgálatához), a Zemplénben (1877. A vizről), a Zempléni Lapokban (1879. Füstölt húsról, A lisztről, és mint munkatársa a lapnak több apró czikk), a Közegészségügyi Kalazuban (1879. Szeszesitalok vegyvizsgálatáról, Tápszervizsgálatról), az Aeskulapban (1886. A hús vizsgálatához), a M. Gazdák Évkönyvében (1890. A must erjedéséhez, 1892. A tej eltartásáról és konzervjeiről), a kassai Szőlőszeti és Borászati Lapban (1893. A nyálkásbor kezeléséhez, Borvegyvizsgálat), a Wein- und Agrikultur-Zeitungban (1893. Tokaj Hegyaljaer Ausbruch-Medicinalweine); irt még a bécsi Chemische Zeitschriftba.

Munkái:

1. Abhandlung über die Laxforellensäure Wien, 1868.

2. Chemische Eigenschaften des Exucins. Wien, 1869.

3. Az ivóvizekről általában és a sátoralja-újhelyi ivóvizekről egészségi szempontból. S.-A.-Ujhely, 1877.

4. Utmutatás a tápszerek, edények, szövetek és egyéb házi czikkek orvosrendőri vizsgálatára. S.-A.-Ujhely, 1879. (2. átdolg. kiadás 76 ábrával. Kassa, 1887.)

5. A rothadási bakteriák összetétele. S. A.-Ujhely, 1880.

6. A bor vizsgálatáról. S.-A.-Ujhely, 1881.

7. Borbetegségekről és azok gyógykezeléséről. Bpest, 1884. (Különnyomat.)

8. Emlékbeszéd dr. Kain Dávid felett, az abauj-tornamegyei orvos-gyógyszerészegylet (1891. jún. 7.) közgyűlésén. Kassa 1891.

9. A húskivonat peptonok vizsgálatáról. Bpest, 1892.

10. A tej eltartásáról és konzerveiről. Bpest, 1892.

11. Gyümölcsborok hamujának összetételéről. Bpest, 1893.

Horváth Ignácz Könyvészete 1879. 1886. és önéletrajzi adatok.