Kezdőlap

Győry Ilona,

tanítónő, Gy. Vilmos ág. ev. lelkész-író és Székács Etelka leánya, szül. 1868. decz. 13. Orosházán Békésmegyében; tanult Orosházán; azután Budapesten az ág. ev. iskola két osztályát, majd az állami felsőbb leányiskola hat osztályát és végre az Andrássy-úti polgári s felsőbb leányiskolára képesítő tanfolyamot 1888. jún. 20. végezte. 1893. szept. óta tanítónő a bpesti I. ker. leányiskolában.

Költeményei: a gödöllői honvéd-szobor bizottság Kegyelet cz. albumában (Longfellow után sat.), Pesti Hirlapban (1890., 1892-93. költ. Lord Byron, Hugo V., Longfellow után sat.), az Ország-Világban (1894. Moore Tamás), prózai dolgozatok a M. Ujsághan (1893), a Szegedi Hiradóban (1893), az Egyetemi Lapokban (1893); a P. Hirlapban (1892. Részletek, Jerom K. után, 1893. Cressy, californiai regény Bret Harte után, 1894. Lady Baby, regény. Gerard D. után).

Munkái:

1. A karácsonest és öt más elbeszélés, Schmidt K. után ford. Bpest. 1887.

2. Husvéti tojások és öt más elbeszélés, Schmidt K. után ford. Bpest, (1887.)

3. Regék a görög és római őskorból. Grimm A. L. után átdolgozták Győry Vilmos és... Bpest, 1888. (2. jav. kiadás. 12 eredeti rajzzal ellátta Angyalffy Erzsike.)

4. Az 1001 éj regéi, Benndorf P. után ford. Bpest, (1888.)

5. Tannenburgi Róza és négy más elbeszélés. Bpest, (1889.)

6. Stanley és a hősiesen megszabadított Emin pasa. Scott E. P. után angolbol ford. Bpest, 1890. (Több képpel és egy térképpel).

7. Andersen meséi. Szabadon átdolg. Andt Pál; a Reclam-féle kiadás után ford. Bpest, (1890. Öt színny. képpel).

8. Gyermekek öröme. Beutner Renata után ford. Bpest, (1890. Négy színnyom. képpel).

9. Tizenkét elbeszélés. Schanz Frida után ford. Bpest, (1890.)

10. Jó leánykáknak, Schanz Paulina után ford. Bpest, (1890.)

11. Virágok az útfélen. Öt elbeszélés fiatal leányok számára. Írta Ludwig Julia. Átdolgozta... Bpest, (1891.)

12. Messze nyugaton. Elbeszélések Észak- és Délamerikából. Pajeken Frigyes után ford. Bpest, (1891.)

13. Beszélyek távoli világrészekből. Campe és Cooper után ford. Bpest, (1891.)

14. Vizen és szárazon. Négy elbeszélés a fiatalság számára. Írta Christian W., ford... Bpest, (1892.)

15. Egyszer volt, hol nem volt. Mesekönyv. Bechstein L. után átdolgozta. Bpest, (1892.)

16. Crusoe Robinson. Burnside M. H. után ford. Bpest. (1892.)

17. Columbus Kristóf. Burnside M. H. után. Bpest, (1892.)

18. A bolygó hollandi. Bpest. (1892.)

19. Utazás a föld körül 80 nap alatt. Verne Gyula után átdolg. Christian W., ford... Bpest, (1892.)

20. Péter a hírvivő. Elbeszélés az észak-amerikai szabadságharczból. Gundmann után ford. Bpest, (1892.)

21. Ötven mese gyermekek számára Hey Vilmos után. Bpest, (1892. Nyolcz színny. képpel Klimich tanár vízfestményei után és 60 ábrával).

22. Az amerikai örökös, regény, Twain Mark után ford. Bpest, (1893.)

23. Százötven rövid elbeszélés. Schmidt K. és mások után ford. Bpest, (1893.)

24. A rokkant hagyatéka. Amerikai elbeszélés Pajeken Fr. után ford. Bpest, (1894)

25. Kain dráma 3 felv. Lord Byron után. Bpest, 1895. (A Kisfaludy-társaság kiadása. Sajtó alatt).

Horváth Ignácz Könyvészete 1888.

M. Könyvészet 1890-93.

Vasárnapi Ujság 1893. 12. sz. és dr. Hampel Antal szíves közlése.