Kezdőlap

Hadzsics Antal,

a szerb Matica nyug. titkára, a Kisfaludy-társaság tagja, született 1834-ben Szabadkán Bácsmegyében; gymnasiumi tanulmányait ugyanott és Pesten végezte, hol a jogot is hallgatta az egyetemen. Már 1859-ben lett titkár a szerb Matica irodalmi egyletnél (1869-ig), mely akkor Pesten volt. 1864-ben Ujvidékre költözött a szerb Maticával együtt, hol a szerb Omladina-egyesület megteremtője lett, mely becskereki, kikindai s ujvidéki gyűlésein elnökének választotta meg és a Mlada szrbskija (Szerb ifjuság) cz. lap szerkesztésével bízta meg. 1867-ben a Kisfaludy-társaság tagjának választotta. 1868-ban átvette a szerb szinészegyesület vezetését és oly fokra emelte, hogy a magyarok és németek osztatlan elismerését is elnyerte. Érdemei elismeréseűl Ujvidék megválasztá tiszteletbeli főjegyzőjének; a szerb Matica irodalmi osztályának tagja lett. Több ízben a magyar országgyűlésbe is megválasztatott, úgyszintén a szerb nemzeti congressusba. 1893. okt. nyugalomba vonult. Jelenleg a szerb szinészet emelésén és terjesztésén fáradozik.

A Zastavanak főmunkatársa volt (a 60-as években.)

Czikkei a Vasárnapi Ujságban (1889. Jovanovics János), a M. Szalonban (XI. 1889. Zmaj-Jovanovics Jánosról, XV. 1891. A szerb szinészet Magyarországon), a Fővárosi Lapokban (1891. 82., 83. sz. A szerb szinészet Magyarországon), a Kisfaludy-társaság Évlapjaiban (1893. A szerb szinészet Magyarországon.)

Munkái:

1. Mala vila. Ujvidék, 1870. (Vadnai Károly, Kis tündér cz. regényének szerb ford.)

2. Szbrane pripovedke. Ujvidék, 1871. (Jókai Mór válogatott beszélyei szerb ford.)

Kiadta a Zbornik pozornisnik dela-t (Szindarabok gyűjteménye, melyből eddig 30 kötet jelent meg.)

Szerkesztette a szerb Letopiszt (a szerb Matica évkönyvét) 1859-től 1873. juliusig; a Maticza cz. irodalmi lapot 1865-70-ben és 1872 óta a Pozoriste (Szinészet) cz. lapot adja ki.

Kisfaludy Társaság Évlapjai Uj Folyam III. 34. l.

Kertbeny, A magyar irodalom a világirodalomban. Bpest, 1876. 44., 45. l.

Pallas Nagy Lexikona VIII. 504. l.