Kezdőlap

Horvát József,

Jézus-társaságbeli áldozópap és hitszónok, szül. 1737. márcz. 20. Kolozsvárt; 1750. október 30. mint rhetor vétetett fel a rendbe; miután Kassán a bölcseletet és theologiát hallgatta, előbb a humaniórákat tanította, azután Magyarország több helyén hitszónok volt; végre a rend föloszlatásakor (1773) Kolozsvárt mint hittérítő működött.

Munkája: Emberi okosság, avagy mesterség, melyet az ember magát, és szerencséjét magasra emelheti. Hasznos munka, melyet Britaine W. angol munkájából Gánóczi Antal deák nyelvre fordított és... megbővített. Most pedig... magyarra által-tett és... Dávid Károly költségével kinyomtattatott. Nagy-Szombat, 1760. (Nagy-Szombat, 1764. és 1781.)

Stoeger, Scriptores 153. l.

Petrik Bibliogr. I. 345. l.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliographie IV. 470. l.