Kezdőlap

Jabroczki Ádám

Jézus-társasági áldozópap, szül. 1724. máj. 27. Doboczán (Gömörm.); 1739. lépett a rendbe Kolozsvárt; tanulmányainak végeztével a grammatikát és humaniorákat tanította; azután mint hittérítő küldetett ki Erdély részeibe; azonban már a második hónapban pestisbe esett és 1756. aug. 29. meghalt Brassóban.

Munkája: Inferiae herois manibus excell. d. Othonis Ferdinandi S. R. I. com. de Traun et Abensberg, ... Transsylvaniae supremi militiae praefecti. Claudiopoli, 1748. (Költemény).

Katona, Historia Critica XXXIX. 961. l.

Stoeger, Scriptores 159. l.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. IV. 705. sz.