Kezdőlap

Jánossi Miklós,

bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, született 1700. szept. 27. Erdélyben; 1718. okt. 15. lépett a rendbe; 1730-31-ben theologiát tanult Bécsben; 1733. Beszterczebányán próbaévet töltött; 1734. Kolozsvárt a mathetmatika tanára volt és hitszónok; 1736-37. a bölcseletet tanította; 1739-től az erdélyi püspök tanácsosa volt. Meghalt 1741. márcz. 19. Nagyszebenben.

Munkái:

Natales liberae, regiaeque civitatis Tyrnaviensis calamo poetico descripti et honori neo-baccalaureorum, dum in universitate Tyrnaviensi ... prima AA. LL. et philosophiae laurea condecorarentur, promotore R. P. Josepho Fruewirdt. Tyrnaviae, 1727. (Nagyszombat és környékének tervrajzával.)

Doctrinae Ecclesiae primorum quinque saeculorum. Claudiopoli, 1737.

Trigonometria plana et sphaerica cum selectis ex geometria et astronomia problematibus, sinuum canonibus et propositionibus ex Euclide magis necessariis. U. ott, 1737.

Silvae, seu varia elegiarum artificia, diversas temporum praesentiam materias complexa. Honoribus ... neo-baccalaureorum ... Promotore R. P. Nicolao Janossi ... ab illustrissima poesi Claudiopolitana oblata anno 1737. U. ott.

Consultatio quae fides et religio sit capessenda, dum in ... academia Claudiopolitana positiones universae philosophiae publice propugnaret ... Franciscus Gall ... Praeside R. P. Nicolao Janossi ... auditoribus oblata, anno 1738. U. ott. (Ez Lessus Atya munkájának új kiadása.)

Saeculum Marianum ... U. ott. 1738.

Catalogus Societatis Jesu 1742. 44.

Benkő, Transsilvania II. 449.

Catalogus Bibl. Franc. Comitis Széchényi II. 102., Suppl. II. 102. l.

Katona, Historia Critica XXXVIII. 867.

Fejér, Historia Academiae 60.

Stoeger, Scriptores 161.

Archiv. Hermannstadt, 1873. XI. 196. l.

Szinnyei Könyvészete.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliographie. IV. 740. l.