Kezdőlap

Kende Kanut (kölcsei),

országgyűlési képviselő, K. Gusztáv alispán testvéröccse; 1849-ben Szatmármegye főszolgabírája volt. A szabadságharcz után visszavonult czégényi (Szatmárm.) birtokára. 1861-ben országgyűlési képviselőnek választották, 1865 ismét és 1869-ben harmadszor is képviselte a nagy-károlyi kerületet. A társadalmi s politikai téren a nemzeti művelődés előmozdítására s a közszellem ébresztésére jótékony példával és hathatós tettekkel működött. A Kazinczy emlékére nemzeti ünnepet rendezett; a Kölcsey emlékszobra létesítése alkalmával is közreműködött. Jelenleg Kossuthfalván tartózkodik

Czikkei a Pesti Naplóban (1856. 296. sz. Kölcsey Ferencz emlékoszlopának leleplezési ünnepélye 1856. máj. 18. Csekén); a Müller és Vahot Nagy Naptárában (1857. Kölcsey Ferencz és emlékei).

Országgyűlési beszédei a Naplókban (1869-72. Választói jog, 1878-81.).

Nagy Iván, Magyarország családai VI. 186., 191. l.

Budapesti Közlöny 1869. 827.

Igazmondó 1871. 4. sz. arczk.